Obveščamo Vas, da v občinah Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec od 1. 7. 2023 veljajo spremenjene cene komunalnih storitev in omrežnine.
Cenik je objavljen v rubriki INFORMACIJE – Ceniki.