Obveščamo Vas, da v občinah Braslovče, Polzela, Tabor, Vransko in Žalec od 1. 4. 2022 veljajo spremenjene cene komunalnih storitev in omrežnine.
V občini Prebold veljajo spremenjene cene komunalnih storitev od 8. 4. 2022, omrežnine pa od 1. 5. 2022.

Cenik je objavljen v rubriki INFORMACIJE – Ceniki.