Vsem občanom občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec namenjamo:

Obvestilo za uporabnike pitne vode, ki so priključeni na javno vodovodno in kanalizacijsko  omrežje ter lastnikom ali upravljavcem greznic in malih komunalnih čistilnih naprav