Zaradi epidemije COVID-19 se je povečala poraba rokavic iz lateksa, zaščitnih mask, robčkov ter odpadkov od čiščenja prostorov (krpe za razkuževanje, krpe za enkratno uporabo).

Ti odpadki ne sodijo v straniščno školjko oz. kanalizacijo. Odložiti jih je potrebno v zabojnik za mešane komunalne odpadke.

Omenjeni odpadki v kanalizacijskih sistemih in na čistilnih napravah povzročijo zamašitve in možnost izpada delovanja naprav.