Osnovni podatki podjetja

Podjetje: JKP Žalec, d.o.o.
Dolgo ime: Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.
Direktor: Mag. Janez Primožič
Sedež podjetja: Ulica Nade Cilenšek 5, SI-3310 Žalec
Matična številka: 5068134000
Davčna številka: SI 94086362
TRR: 19100–0010276331, pri Deželni banki
Telefon: 03/713 60 00
Faks: 03/713 67 70
E-naslov: info@jkp-zalec.si
Spletno mesto: www.jkp-zalec.si

Dežurne službe

MOBILNI TELEFON

031 30 80 80

STACIONARNI TELEFON

03 713 60 00

POKOPALIŠKO – POGREBNA SLUŽBA

041 621 660

Za naše okolje nas vse bolj skrbi !

Okoljska ozaveščenost postaja vedno večja, zato se povečujejo tudi pričakovanja uporabnikov o obveščanju v povezavi z okoljem. Ker je JKP Žalec, d.o.o., izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo in ravnanja z odpadnimi vodami na območju občin Žalec, Prebold, Polzela, Braslovče, Tabor in Vransko, se zavedamo, da uporabniki od nas pričakujete informacije, napotke in nasvete za pravilno ravnanje s pitno in z odpadnimi vodami.

Aktualna obvestila boste našli na uvodni strani našega spletnega mesta. Če želite biti bolje obveščeni, pa vam priporočamo, da se naročite na e-obvestila.

Uradne ure

PONEDELJEK

8.00-10.00

10.30-12.00

SREDA

/

12.30-16.30

PETEK

8.00-10.00

10.30-12.00