Pokopališka dejavnost v Občini Žalec

Pokopališka dejavnost obsega upravljanje ter urejanje pokopališč.

Urejanje pokopališč obsega zgraditev ali razširitev obstoječega pokopališča, zgraditev pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture na pokopališču, razdelitev pokopališča na posamezne zvrsti grobov in opustitev pokopališča.

Upravljanje pokopališč obsega zagotavljanje urejenosti pokopališča, izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja, oddajo grobov v najem, vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč, kot določa Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti.

Osmrtnice

Klikni za prikaz

Pokopališča v občini Žalec:

 • Pokopališče Žalec,

 • pokopališče Griže,

 • pokopališče Šempeter,

 • pokopališče Gotovlje,

 • pokopališče Galicija in

 • pokopališče Ponikva pri Žalcu.

Naročilo pogreba

Naročilo pogreba lahko uredite v sprejemni pisarni pogrebne dejavnosti JKP Žalec, d.o.o., ali preko našega klicnega centra.

PREBERITE VEČ
Najem groba

Najem groba

Za grobni prostor je mogoče skleniti le najemno pogodbo za nedoločen čas. Najemnina se obračuna po veljavnem ceniku.

PREBERITE VEČ

Pogrebna dejavnost v Občini Žalec

Pogrebna dejavnost obsega storitve pogrebne svečanosti od mrliške vežice do groba.

Pomagamo vam pri:

 • Ureditvi dokumentov za najem groba,
 • dodelitvi grobnega prostora in sklepanju najemniških pogodb
 • načinu plačila pogrebnih stroškov

Dogovorimo se za izvedbo pogrebne slovesnosti:

 • Kraj, dan in uro pogrebne slovesnosti,
 • vrsto pokopa – s krsto, z žaro ali z raztrosom in
 • o obveščanju in podrobnostih pogrebne svečanosti.
vrste pokopa Zalec

Vrste pokopa

Pogrebna svečanost je odvisna od vrste pokopa. V nadaljevanju vam predstavljamo najpogostejše vrste pokopa.

PREBERITE VEČ
iskalnik grobov Zalec

Iskalnik grobov

S pomočjo iskalnika grobov lahko hitro in enostavno najdete iskani grob na pokopališču Žalec.

PREBERITE VEČ