Objavljamo Poročilo o kvaliteti pitne vode iz javnih sistemov oskrbe s pitno vodo v upravljanju JKP ŽALEC za leto 2018