Razpisna komisija za izvedbo postopka razpisa direktorja Javnega komunalnega podjetja Žalec, d. o. o. objavlja PREKLIC OBJAVE RAZPISA ZA DELOVNO MESTO DIREKTORJA PODJETJA.

Preklic objave je na tej povezavi.