Obveščamo vas, da je na območju občin Braslovče,  Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec, PREKLICANA PREPOVED uporabe pitne vode za zalivanje vrtov, nasadov in zelenic,  polnjenje bazenov, pranje avtomobilov, polivanje cestišč in poti.

Ostaja prepoved polnjenja gasilskih cistern brez vnaprejšnjega soglasja upravljavca vodovoda.

Prosimo vas, da na številki 03 713 60 00 ali 031 30 80 80 javite vsak opažen nekontroliran iztok vode.