Javno komunalno podjetje Žalec obvešča uporabnike pitne vode, da zaradi visokih temperatur in sušnega obdobja prihaja do povečane porabe pitne vode in s tem zmanjšane izdatnosti posameznih vodnih virov.

Do preklica  je prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje vrtov, nasadov in zelenic,  polnjenje bazenov, pranje avtomobilov, polivanje cestišč in poti ter polnjenje gasilskih cistern brez vnaprejšnjega soglasja upravljavca vodovoda.

Neupoštevanje navodil bo sankcionirano.

Prosimo vas, da na številki 03 713 60 00 ali 031 30 80 80 javite vsak opažen nekontroliran iztok vode.