Na prejemanje e-računov se lahko prijavite vsi odjemalci podjetja JKP Žalec d.o.o., ki ste komitenti banke s podporo e-računov in ste hkrati uporabnik spletne oziroma elektronske banke.

Prijava je možna elektronsko, preko vaše spletne banke. Navodila za prijavo na e-račun v spletnih bankah se po posameznih bankah nekoliko razlikujejo.
S prijavo na e-račun v spletni banki ne boste več prejemali računov v papirni obliki, seveda pa ga lahko v priponki PDF iz spletne banke še vedno izpišete. Arhiv spletne banke vam omogoča enostaven pregled nad že poravnanimi računi in stroški. Papirne evidence so tako odveč.

Prednosti e-računa:

  • naročilo na e-račun je brezplačno,
  • e-račun prejmete od izdajatelja računa neposredno v aplikacijo e-banke,
  • e-račun je namenjen tudi uporabnikom, ki svoje obveznosti poravnavate z direktno obremenitvijo,
  • e-račun omogoča enostavno in udobno plačevanje računov s klikom, brez vnašanja ali prepisovanja podatkov, s čimer se prihrani čas in zmanjšajo morebitne napake ročnega vnosa podatkov,
  • elektronski arhiv je preglednejši in nadomešča klasično shranjevanje računov po mapah,
  • omogoča enostavno pregledovanje prejetih računov in njihovih statusov na enem mestu v spletni banki,
  • e-račun je do okolja prijaznejši, saj z njim zmanjšujete porabo papirja in uporabo tiskalnikov, ob tem pa še prispevate k varovanju okolja.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Verbovšek Smiljo (telefon št. 03/713 67 71) in Marjano Pustoslemšek (telefon št. 03/713 67 60)