Uporabnike naših storitev naprošamo, da na sedežu Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o. in na ČN Kasaze, urejajo samo najnujnejše zadeve.

Uporabnike naših storitev naprošamo, da za urejanje svojih zadev uporabljajo naslednje poti:

  • pisna zahteva: JKP Žalec, d.o.o., Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec
  • po elektronski pošti (info@jkp-zalec.si)
  • po telefonu 03/713 60 00.

V primeru znakov okužbe dihal (vročina, kašelj, težko dihanje) uporabnike naprošamo, da NE PRIHAJAJO osebno in zadevo uredijo na enega od zgoraj opisanih načinov.