Podeželska tržnica

Kupujmo domače podpirajmo lokalno

Podeželska tržnica2020-11-09T17:34:03+01:00

Podeželska tržnica Žalec

Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o. je pooblaščeni upravljavec Podeželske tržnice Žalec. Podeželska tržnica Žalec obratuje na odprtem tržnem prostoru ob Savinjski cesti v Žalcu med mestnim parkom ter župnijsko cerkvijo Sv. Nikolaja.

V skladu s Pravilnikom o tržnem redu morajo kmetovalci, trgovci, gostinci in drugi posamezniki od upravljavca tržnice pridobiti dovoljenje oz. skleniti pogodbo o najemu stojnice. Pogodba o najemu stojnice se lahko sklene za daljše časovno obdobje (letna pogodba) ali za dnevni najem stojnice.

Podatki o najemu stojnice

Na tržnici se trgovanje opravlja v skladu z določili Odloka o tržnem redu v Občini Žalec in drugimi predpisi, ki urejajo trgovanje s kmetijskim in drugim blagom. Tržni red določa tudi pravice in dolžnosti upravljavca tržnic in prodajalcev. Trguje se na drobno z živilskimi in neživilskimi izdelki, po obsegu in pomenu za preskrbo prebivalcev pa so najpomembnejši kmetijski pridelki.

Najemnino zaračunavamo na podlagi veljavnega Cenika o najemu stvarnega premoženja v lasti Občine Žalec.

najem stojnice
Obratovalni čas tržnice2020-11-09T17:41:31+01:00

Tržnice obratujejo po sledečem rednem obratovalnem času:

  • V poletnem času vsak dan med 7:00 in 17:00,
  • v zimskem času ob sobotah med 8:00 in 15:00,
  • ob nedeljah in praznikih ne obratujejo.

Skrajšano obratovanje tržnic je v zimskem času od 9:00 do 12:00, v poletnem času pa od 7:00 do 12:00. Prodajalec se lahko s soglasjem upravljavca dogovori za prodajo tudi izven rednega obratovalnega časa.

Dodatne informacije2020-11-09T17:41:12+01:00

Za dodatne informacije smo dosegljivi na telefonski številki +386 (0)3 713 60 00 ter preko elektronskega naslova info@jkp-zalec.si

Podatki o najemu sejemske hiške

Dne 1.12.2016 smo po pogodbi z Občino Žalec prevzeli v upravljanje 6 lesenih sejemskih hišk. Dve hiški v velikosti 300 x 200 cm in štiri hiške velikosti 200 x 200 cm. Hiške so namenjene sejemski prodaji. Pri oddaji hišk v najem se upoštevajo določila Pravilnika o oddajanju stvarnega premoženja v lasti občine Žalec v najem (zakup).

Najemnino zaračunavamo na podlagi veljavnega Cenika o najemu stvarnega premoženja v lasti Občine Žalec.

najem sejemske hiske
Obratovalni čas tržnice2020-11-09T17:41:31+01:00

Tržnice obratujejo po sledečem rednem obratovalnem času:

  • V poletnem času vsak dan med 7:00 in 17:00,
  • v zimskem času ob sobotah med 8:00 in 15:00,
  • ob nedeljah in praznikih ne obratujejo.

Skrajšano obratovanje tržnic je v zimskem času od 9:00 do 12:00, v poletnem času pa od 7:00 do 12:00. Prodajalec se lahko s soglasjem upravljavca dogovori za prodajo tudi izven rednega obratovalnega časa.

Dodatne informacije2020-11-09T17:41:12+01:00

Za dodatne informacije smo dosegljivi na telefonski številki +386 (0)3 713 60 00 ter preko elektronskega naslova info@jkp-zalec.si