Urejanje javnih površin

Čisto poleti, varno pozimi

Urejanje javnih površin2020-11-09T17:16:51+01:00

Skrbno ravnanje z javnimi in zelenimi površinami

Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o. je izvajalec javne službe urejanja javnih površin na celotnem območju Občine Žalec, kot določa Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 38/10) in pogodba med izvajalcem in Občino Žalec.

V okviru vzdrževanja javnih površin v Občini izvajamo letno in zimsko službo.

Delovno področje

Da se v toplejših mesecih lahko z veseljem zadržujete na prostem, radi prisluhnemo vašim željam, potrebam in naročilom. Čisto in urejeno okolje vzdržujemo s sledečimi dejavnostmi:

letna sluzba jkp zalec
Urejanje otroških igrišč, parkov in zelenic2020-11-09T17:21:15+01:00
 • Košnja zelenic, bankin in drugih travnatih površin,
 • priprava, zasaditev in vzdrževanje cvetličnih gred in korit,
 • odstranjevanje in zatiranje plevelov,
 • obrezovanje drevja, grmovnic in živih mej,
 • čiščenje in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah,
 • vzdrževanje parkovnih površin,
 • vzdrževanje urbane opreme,
 • čiščenje in vzdrževanje klopi, vodnih fontan in pitnikov za vodo,
 • praznjenje in vzdrževanje košev za smeti in WC-zabojnikov ter
 • čiščenje in vzdrževanje ekoloških otokov.
Čiščenje in vzdrževanje cest in drugih javnih površin2020-11-09T17:20:59+01:00
 • Čiščenje in pometanje cest, kolesarskih stez, pločnikov, avtobusnih postajališč in parkirišč,
 • čiščenje in vzdrževanje makadamskih cest, cestnih propustov, jarkov,
 • obrez in odstranjevanje obcestne vegetacije,
 • pobiranje smeti ob cestiščih in
 • vzdrževanje sprehajalnih poti.
Druge dejavnosti2020-11-09T17:20:41+01:00
 • Izobešanje in snemanje zastav ter
 • čiščenje črnih odlagališč odpadkov.

Delovno področje

Pozimi skrbimo za varno uporabo javnih površin z naslednjimi dejavnostmi:

Zimska sluzba
 • ročno in strojno čiščenja snega iz pločnikov, pešpoti, trgov in drugih površin namenjenih hoji pešcev
 • preventivno soljenje in peskanje teh poti
 • čiščenje snega iz avtobusnih postajališč in prehodov za pešce
Go to Top