Soglasja, obnova vodovodnega priključka in prestavitev vodomera, vgradnja manjšega vodomera

Stranka lahko pošlje vlogo po pošti ali jo osebno odda na sedežu podjetja:

JKP Žalec, d.o.o.,
Ulica Nade Cilenšek 5,
SI-3310 Žalec

ali pošlje izpolnjeno in podpisano na elektronski naslov: vhodna.posta@jkp-zalec.si.

Reklamacije, spremembe in plačila

Račun lahko reklamirate v osmih dneh po njegovem prejemu. Reklamacija (OBR-FRS-1) mora vsebovati podatke o številki računa, številki odjemnega mesta, stanju vodomera na dan reklamacije in vzrok reklamacije. Izpolnjen in podpisan obrazec oddajte:

 • Po pošti: na naslov JKP Žalec, d.o.o., Nade Cilenšek 5, SI-3310 Žalec, s pripisom za Reklamacije in uskladitev računov,
 • po faksu: 03-713-67-70
 • na elektronski naslov: info@jkp-zalec.si ali
 • osebno na oddelku Reklamacije in uskladitev računov v času uradnih ur

Za morebitne dodatne informacije pokličite na telefonsko št.: 03-713-60-00 (v času uradnih ur). Vašo reklamacijo bomo rešili v najkrajšem možnem času.

Sprememba lastništva

Izpolnjenemu in podpisanemu obrazcu OBR-FRS-2 priložite verodostojno listino, ki izkazuje lastništvo (kupoprodajna pogodba, darilna pogodba, sklep o dedovanju, zemljiško-knjižni izpisek, ki ni starejši od treh mesecev). Poravnane morajo biti vse zapadle obveznosti do primopredaje.

Druge spremembe podatkov

Izpolnjenemu in podpisanemu obrazcu OBR-FRS-3 priložite verodostojne listine. V primeru novega plačnika mora lastnik priključka izpolniti OBR-FRS-4.

Dokumente lahko posredujete:

 • po pošti: na naslov JKP ŽALEC D.O.O., Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec, s pripisom za Reklamacije in uskladitev računov,
 • po faksu:03-713-67-70
 • po e-pošti: info@jkp-zalec.si
 • osebno na oddelku Reklamacije in uskladitev računov v času uradnih ur

Za morebitne dodatne informacije pokličite na telefonsko st.: 03-713-60-00 (v času uradnih ur)

 1. v papirni obliki na vaš naslov
 2. v e-obliki na vaš elektronski naslov v skladu s Splošnimi pogoji za poslovanje z e-obliko računa. V primeru, da želite prejemati račun v e-obliki, izpolnite Vlogo za izdajo e-oblike računa (in hkrati odjava papirnatega računa) OBR-FRS-7. E-obliko računa lahko prekličete z izpolnjenim obrazcem Preklic izdaje e-oblike računa (in hkrati prijava na izdajo papirnatega računa) OBR-FRS-8Navodila za odpiranje e-oblike računa.
 3. kot e-račun v vašo spletno banko (na prejemanje e-računa se prijavite na vaši spletni banki). S prijavo na e-račun v spletni banki ne boste več prejemali računov v papirni obliki, seveda pa ga lahko v priponki PDF iz spletne banke še vedno izpišete. Arhiv spletne banke vam omogoča enostaven pregled nad že poravnanimi računi in stroški. Papirne evidence so tako odveč.

Prednosti e-računa:

 • Naročilo na e-račun je brezplačno
 • e-račun prejmete od izdajatelja računa neposredno v aplikacijo e-banke
 • e-račun je namenjen tudi uporabnikom, ki svoje obveznosti poravnavate z direktno obremenitvijo
 • e-račun omogoča enostavno in udobno plačevanje računov s klikom, brez vnašanja ali prepisovanja podatkov, s čimer se prihrani čas in zmanjšajo morebitne napake ročnega vnosa podatkov
 • elektronski arhiv je preglednejši in nadomešča klasično shranjevanje računov po mapah,
 • omogoča enostavno pregledovanje prejetih računov in njihovih statusov na enem mestu v spletni banki in
 • e-račun je do okolja prijaznejši, saj z njim zmanjšujete porabo papirja in uporabo tiskalnikov, ob tem pa še prispevate k varovanju okolja.
 • S posebno položnico (UPN obrazec), ki je priložena računu, na vseh bankah in poštah. Brez provizije lahko občani občine Žalec račun poravnate na Delavski hranilnici na Šlandrovem trgu 28 v Žalcu, občani občine Polzela pa na mestni blagajni na občini Polzela
 • z uporabo elektronskega bančništva
 • s trajnim nalogom– izpolnjeno soglasje za direktno bremenitev OBR-FRS-5 nam pošljite po pošti, e-pošti ali prinesite osebno v času uradnih ur. Priporočamo vam, da se v tem primeru, prijavite na prejemanje računa v e-obliki. Trajnik lahko prekličete z obrazcem Ukinitev direktne bremenitve OBR-FRS-6
PRIJAVA NA OBVEŠČANJE