Skrbimo za dobro vodo

Voda je osnovni vir življenja vsakega živega bitja. Pomembno vpliva na naše zdravje, seveda ob predpogoju, da je zdravstveno ustrezna. Naša glavna naloga je, da uporabnikom v občinah Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec zagotovimo kakovostno pitno vodo.

oskrba s pitno vodo

Oskrba s pitno vodo

S pitno vodo lahko oskrbujemo približno 36.000 prebivalcev občin Žalec, Polzela, Prebold, Braslovče, Tabor in Vransko.

PREBERITE VEČ
vzdrzevanje vodovodnih sistemov

Vzdrževanje vodovodnih sistemov

Izvajamo stalen nadzor s pomočjo daljinskega nadzornega sistema ključnih objektov za oskrbo s pitno vodo.

PREBERITE VEČ

Dejavnost oskrbe s pitno vodo obsega:

Vodomeri

Vodomeri

Vodomer je sestavni del vodovodnega priključka in se uporablja za merjenje porabe pitne vode.

PREBERITE VEČ
nasa pitna voda

Naša pitna voda

Pri načrtovanju preskrbe s pitno vodo je potrebno zagotoviti približno 150 litrov vode na osebo.

PREBERITE VEČ

Značilnosti vodovodnega sistema

0
kilometrov cevovodov
0
km primarnega omrežja
0
km sekundarnega omrežja
0
objektov za zajem vode
0
rezervoarjev
0
črpališč vode