S spoštovanjem do narave

Okoljska ozaveščenost občanov je na vedno višji ravni, kar se odraža tudi v racionalni rabi pitne vode in spoštljivem odnosu do te življenjske tekočine.

Vsebine so namenjene vsem, ki želite vedeti več o tem:

  • Kakšno vodo pijete,
  • kakšna je njena poraba in
  • kje so najbližji pitniki vode.

Ne spreglejte tudi zanimive izobraževalne predstavitve kroženja vode.

Kakovost odraža stalno skrb

Pitna voda je občutljiva na onesnaževanje

Notranji nadzor nad skladnostjo pitne vode v javnem vodovodnem omrežju izvajamo v skladu z določili Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).
Izvajamo interni nadzor na osnovah HACCP-sistema, ki naj probleme prepreči, preden nastanejo, namesto, da jih ugotavlja potem, ko nastanejo. Vzorčenje končnega izdelka, tj. pitne vode, ne zagotavlja, da je voda z zdravstvenega vidika vedno ustrezna. Potreben je pregled celotnega procesa od vira preko priprave, distribucije do uporabe – procesni nadzor.

V obdobju od januarja do junija je bilo odvzetih 146 vzorcev pitne vode na javnem vodovodnem omrežju, zahtevam Pravilnika je ustrezalo 98,80 % analiziranih vzorcev pitne vode. Visok odstotek ustreznih vzorcev pitne vode kaže na kakovostno oskrbo s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja na področju vseh šestih občin.

Trdota vode po naseljih
(enota mere so označene z nemško stopinjo ºdH)

Naselje Trdota Naselje Trdota
Andraž 17 Miklavž / Tabor 11
Arja vas 11,8 Ojstriška vas 11
Braslovče 12,9 Orla vas 11
Breg 15 Orova vas 14
Brnica 11,8 Parižlje 12,9
Brode 12,9 Pernovo 11,8
Čeplje 12,9 Petrovče 11,8
Dobriša vas 11,8 Pirešica 11,8
Dobrteša vas 14 Podgorje 14,9
Dolenja vas 11 Podlog 16,8
Drešinja vas 11,8 Podvin 15
Galicija 11,8 Podvrh 14,9
Glinje 12,9 Poljče 12,9
Gomilsko 11 Polzela 12,9
Sveti Lovrenc 10,1 Pondor 11
Gotovlje 12 Pongrac 16,8
Grajska vas 11 Ponikva 11,8
Griže 16,8 Prapreče 12,9
Hramše 11,8 Prebold 10,1
Jeronim 12 Prekopa 12,9
Kale 16,8 Preserje 12,9
Kamenče 12,9 Rakovlje 12,9
Kapla 11 Ruše 11,8
Kaplja vas 11 Selo / Vransko 12,9
Kasaze 11,8 Spodnje Gorče 12,9
Latkova vas 11 Spod. Grušovlje 14
Letuš 14,9 Spodnje Roje 15
Levec 11,8 Stopnik 12,9
Liboje 11,8 Studence 16,8
Ločica / Savinji 14 Šempeter 14
Loke 11 Šentrupert 11
Ložnica 11,8 Šešče 11,8
Mala Pirešica 11,8 Šmatevž 11
Male Braslovče 12,9 Tabor 11
Marija Reka 12 Tešova 12
Matke 11,8 Topovlje 12,9
Migojnice 16,8 Trnava 11
Velika Pirešica 11,8 Zgornje Roje 14,5
Vransko 12,9 Žalec 11,8
Vrbje 14,5 Železno 11,8
Zabukovica 16,8 Letuš – Slatine 14,9
Zakl 11 Rečica ob Paki 14,9
Zalog 16,8 Lopata 11,8
Zaloška Gorica 11,8 Gorica 11,8
Založe 13 Podvin; Dobrič 17
Zavrh / Galicija 11,9 Sv. Jedrt 14,5
Zgornje Gorče 14,9 Podkraj 25
Zg. Grušovlje 14


Lestvica trdote vode

Stopinje Stanje
0–4 °dH zelo mehka voda
(destilirana)
4–8 °dH mehka voda
(deževnica)
8–18 °dH srednje trda voda
(večina vodovodnih vod)
18–30 °dH trda voda
nad 30 °dH zelo trda voda

°dH: nemške trdotne stopinje

Popijemo le do 3 litre pitne vode

Človek dnevno potrebuje za minimalne fiziološke potrebe 1,5–3 litre pitne vode

Pri načrtovanju preskrbe s pitno vodo je potrebno zagotoviti približno 150 litrov na osebo. Čim večje je mesto oziroma kraj, tem večja je poraba pitne vode. Dnevna poraba pitne vode na osebo lahko doseže tudi 250 –300 ali celo več litrov.

Odrasel človek tako v poprečju za kopanje in tuširanje porabi 55 litrov vode na dan, 32 litrov porabi za izplakovanje WC-ja, 25 za pranje perila, 10 za telesno nego, 9 za zalivanje vrta ali pranja avtomobila, 8 litrov za pranje posode, in približno 4 litre za pitje in kuhanje. Za vse te namene uporabljamo čisto pitno vodo, čeprav je popijemo le do 3 litre. Velik del te vode bi lahko nadomestili z ustrezno zbrano meteorno vodo (deževnico) in na ta način zavarovali zaloge pitne vode v podtalnici.

Odžejajmo se spotoma

Čista pitna voda

Pitniki na javnem vodovodnem omrežju (v skladu s Pravilnikom o pitni vodi) so mesta, kjer vodo uporabljamo kot pitno vodo.

V obdobju od aprila do oktobra se lahko odžejate v pitnikih na spodaj navedenih lokacijah:

Naselje Lokacija
Žalec pri obrambnem stolpu
Žalec na Mestnem trgu
Žalec v mestnem parku
Polzela v športnem parku
Grajska vas pri cerkvi
Vrbje pri ribniku Vrbje