V zahtevnih vremenskih pogojih sta izvajalec del Nivig, d.o.o., in njegov podizvajalec S5 projekt, d.o.o., izvedla zajetje vodnega vira Zaplanina, s katerim se bo v sklopu projekta Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji bistveno izboljšala zanesljivost oskrbe s pitno vodo v Spodnji Savinjski dolini.

Priključitev novega vodnega vira z zaključitvijo objekta za pripravo vode in 6 km cevovoda bo predvidoma aprila letos.

Povezava na video posnetek.